Tjänster

Gallring - Gunnar vid gallringsmaskinen
Gunnar Ehn vid gallringsmaskinen

TJÄNSTER

Peek Skogs verksamhet innefattar idag virkeshandel, där timmerstockarna landar hos köpsågverk i södra Sverige. Företaget kan erbjuda alla, på marknaden, gångbara sortiment. Vi köper skog på rot och leveransvirke i Skaraborg.

Våra tjänster

Målet vi strävar efter är att både skapa livskraftiga bestånd som genererar mycket timmer och samtidigt ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Beroende på vilken ålder det är på skogen används olika tillvägagångssätt. Genomgående lämnas döda träd för att alstra insekter och andra viktiga organismer. En noggrann planering görs i samband med väder och olika underlag. Vi försöker i allra största grad att undvika spårbildning. Tjänster som Peek Skog erbjuder är bland annat röjning, gallring, slutavverkning, skogsvårdsåtgärder, skogsbruksplan, försäljning av kutterspån och att certifiera markägare.

Röjning utförs när skogen är ung, ungefär vid 7 till 15 år. Man ställer isär mindre buskar och träd manuellt med röjsåg. Detta för att prioritera huvudstammar. Vi kan även tillhandahålla klippmaskin för att samla grot-/rismaterial.

gallringsmaskin-skog
Linus Karlberg vid gallringsmaskinen.

När skogen är ungefär 25–30 år ska den gallras. Det primära syftet med denna metod är att glesa ur och på så sätt fördela näringen på färre stammar. Då tar man även vara på gagnvirket, vilket är det användbara träet för industrin. Peek Skog samarbetar med flera entreprenörer med förstklassiga maskiner, som skördare och skotare.

vinter-skog-tall-slutavverkning
Ett tallbestånd som är redo för slutavverkning.

När du har vårdat skogen under hela dess livscykel kan resultatet av en riktig fin timmerskog skördas. Ålder på skogen varierar då från 55 år och uppåt. Peek Skog är en obunden virkeshandlare som alltid maximerar rotnettot till markägaren.

Vår skog är en förnyelsebar resurs och för att nästa generation ska kunna ta del av livskraftiga bestånd, beskogas marker igen genom rätt skötsel. Vi uträttar tjänster som röjning, markberedning, plantering och andra skogsvårdsåtgärder för att uppnå detta.

En annan tjänst som kommer med lång erfarenhet inom branschen är kontrollering av skogsbruksplaner vid en försäljning. Peek Skog kan även erbjuda en nygjord skogsbruksplan. Om fastigheten står inför ett generationsskifte kan vi göra en skogsuppskattning som ligger till grund för en värdering.

Vi erbjuder även kutterspån, löst och i balformat, till förmånliga priser. Vid djurhållning av olika slag är det mycket användbart.

livskraftig bestånd-skog-vitt ljus
Biologisk mångfald är ett centralt begrepp i vår verksamhet.

Allt fler konsumenter efterfrågar miljövänliga råvaror. Därav kan certifiering komma att bli en viktig del av ditt aktiva skogsägande. Att bli en certifierad markägare innebär att skogsbruket anpassas efter lagar och krav angående miljö och arbetsvillkor. Peek Skog, som ombud, har möjlighet till att certifiera ditt skogsbruk enligt PEFC och FSC®. Långsiktigt verkar detta för att bevara naturen och dess resurser.